.jpg

 

Στυτική δυσλειτουργία ονομάζεται η επαναλαμβανόμενη αδυναμία τόσο της επίτευξης, όσο και της διατήρησης στύσης ικανής για να ολοκληρωθεί μια σεξουαλική πράξη.

Πρόκειται για μια πάθηση η οποία επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των συντρόφων τους.
Η στύση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία συμμετέχουν πολλά συστήματα (αγγειακό,ορμονικό,νευρικό) και οποιαδήποτε δυσλειτουργία των συστημάτων αυτών μπορεί να επηρεάσει την στύση.


Τα αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε ψυχογενή και σε οργανικά.
Ενώ παλαιότερα το μεγαλύτερο ποσοστό της στυτικής δυσλειτουργίας το απέδιδαν σε ψυχογενή αίτια, σήμερα με την εξέλιξη των διαγνωστικών μέσων, στο 50-80% των ασθενών με στυτική δυσλειτουργία διαγιγνώσκεται οργανική βλάβη .
Τα ψυχογενή αίτια (άγχος,κατάθλιψη,stress,χαμηλή αυτοεκτίμηση,προβλήματα σχέσεων,φόβος αποτυχίας κ.α.) εμφανίζονται συχνότερα σε νέους ασθενείς (70% ψυχογενή προς 30% οργανικά αίτια σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 35 ετών) ενώ τα οργανικά αίτια αυξάνονται σε συνάρτηση με την ηλικία.
Τα οργανικά αίτια μπορεί να είναι:
Αγγειακά (σακχαρώδης διαβήτης,κάπνισμα,υπέρταση,

υπερλιπιδαιμία,στεφανιαία νόσος,θρομβώσεις)
Νευρογενή (Ν.Parkinson,σκλήρυνση κατά πλάκας,κακώσεις σπονδυλικής στήλης ή πυέλου,χειρουργικές επεμβάσεις στην πύελο,εγκεφαλικά επεισόδια)
Ενδοκρινή (έλλειψη ανδρογόνων,θυρεοειδοπάθειες

,υπερπρολακτιναιμία)
Αποτέλεσμα φαρμάκων και χημικών ουσιών


Η διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας γίνεται από τον Ουρολόγο-Ανδρολόγο με την λήψη ενός λεπτομερέστατου ιστορικού (ιατρικό και σεξουαλικό ιστορικό,συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων),την κλινική εξέταση του ασθενούς,τον εργαστηριακό έλεγχο (βιοχημικός έλεγχος:σάκχαρο,χοληστερίνη και ορμονολογικός έλεγχος :τεστοστερόνη,προλακτίνη,FSH,LH) και ακολουθούν πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
• Η δοκιμασία προκλητής στύσης με ενδοπεϊκή έγχυση αγγειοδραστικής ουσίας
• Doppler των αγγείων του πέους μετά από προκλητή στύση με αγγειοδραστική ουσία
• Μέτρηση νυχτερινών στύσεων με τη βοήθεια ειδικής συσκευής
• Αγγειογραφία και Σηραγγογραφία
Μελέτες έχουν δείξει ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών ,η στυτική δυσλειτουργία προηγείται περίπου 3 έτη της στεφανιαίας νόσου της καρδιάς,δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον γιατρό για πρώιμη διάγνωση και πρόληψη

.
H θεραπευτική αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας χωρίζεται σε συντηρητική και χειρουργική.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει
• Από το στόμα αγωγή με αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης-5
• Ενδοπεϊκές ενέσεις αγγειοδραστικών ουσιών (προσταγλανδίνη Ε1,παπαβερίνη,φαιντολαμίνη)
• Συσκευές κενού (προκαλούν στύση δημιουργώντας αρνητική πίεση,ενώ με την τοποθέτηση ενός πεϊκού δακτυλίου εμποδίζεται η φλεβική επαναφορά του αίματος).
• Χορήγηση τεστοστερόνης


Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει
• την χειρουργική τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων
• τις επεμβάσεις επαναιμάτωσης
Τελευταία χρησιμοποιείται μια νέα θεραπευτική μέθοδος στην στυτική δυσλειτουργία αποκλειστικά αγγειακής αιτιολογίας,κατά την οποία με την χρήση κρουστικών κυμάτων προκαλείται επαναγγείωση στο πέος.
Αυτό που είναι επίσης σημαντικό για τους ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία είναι να περιορίσουν τους επιβαρυντικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα,το αλκοόλ,την παχυσαρκία,την υπερλιπιδαιμία,την έλλειψη σωματικής άσκησης.


Μαρτίνος Αθανάσιος
Χειρουργός ουρολόγος –Ανδρολόγος
Εθνικής Αντιστάσεως 16,Πτολεμαΐδα
Τηλ.2463053711 κιν.6948782275